1ο Γυμνάσιο Υμηττού

Απρίλιος 2024
ΚΔΤΤΠΠΣ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Δικαιολογητικά για εγγραφές Μαθητών Α΄ Γυμνασίου & Ανανεώσεις Εγγραφών Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α' Γυμνασίου, καλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, έως 15 Σεπτεμβρίου:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα τού/τής μαθητή/τριας, στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας (σύμφωνα με το άρθρο 13 Υ.Α. 79942/ΓΔ4 - ΦΕΚ 2005/Β/31-05-2019 και Υ.Α. 72367/ΓΔ4 - ΦΕΚ 2675/Β/24-06-2021)Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.

 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους/τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.

  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό, έως 30 Σεπτεμβρίου. Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για 3 σχολικά έτη.


ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄και Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι κηδεμόνες της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου οφείλουν να προσκομίσουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση και/ή Πιστοποιητικό Γέννησης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αλλάξει τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στην προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τέλος για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου, απαιτείται η προσκόμιση μιας φωτογραφίας για την έκδοση του απολυτηρίου τους.

1ο Γυμνάσιο Υμηττού